Địa chỉ: 52A Đường 656, Ấp Phước Hưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCMHotline: 0937650652
Tin tức & Sự kiện
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
10T05

Cho phép xuất khẩu - khẩu trang y tế đến các nước bị ảnh hưởng nặng

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật thông tin trên theo thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của Ban Chỉ đạo quốc...
Xem thêm
10T05

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, có thể bật điều hòa

Khuyến nghị của chuyên gia là các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ,...
Xem thêm
Video clips

Hotline tư vấn miễn phí: 0937650652
icon zalo
Hotline: 0937650652